Hvad kan vi gøre for dig?

Kom godt i gang

Sådan beskriver du din sag

For at kunne hjælpe dig bedst muligt, værdsætter vi meget, at du beskriver din sag. Hvad er det, som du gerne vil have hjælp til? Ønsker du at rejse et erstatningskrav, en sag eller skal der udarbejdes et juridisk dokument. Er der hændelser, som går forud, som er relevante at får med? Hvem er involveret i sagen og anden relevant information.
Om du beskriver sagen kort eller langt er helt op til dig. Vi bruger det til at forberede os, til når vi ringer tilbage på det telefonnummer, som du oplyser, at vi må kontakte dig på.

Fortæl os om din sag

Vi ser på sagen og lægger sammen med dig en plan for, hvad der videre skal ske.

1

Sagsoplysning

Skab overblik over sagen, hvad skal med, og hvad er ikke relevant. Beskriv den juridiske opgaves forhold og hændelser.

2

Sagsfremstilling

Hvad skal dokumenteres, og hvilke beviser skal med eller tilvejebringes ved syn- og skøn i en nævnssag eller retssag.

3

Sagsafslutning

Kan der forhandles om et frivilligt forlig, eller skal der rejses nævnssag eller retssag, hvor forholdet afgøres. Skal der ankes?